Andrzej Nycz w artykule „Cyfrowe ręce wyręczą twoich ludzi w biurze” podkreśla znaczenie Robotic Process Automation (RPA) jako rozwiązania pozwalającego na automatyzację procesów biznesowych, zwiększenie efektywności oraz osiągnięcie przewagi konkurencyjnej.

RPA – jak szwajcarski scyzoryk

Robotic Process Automation znalazło zastosowanie w różnych branżach, włączając sieci handlowe, telekomunikację i przemysł farmaceutyczny. Jest to wszechstronna technologia, która upraszcza różnorodne procesy biznesowe.

– RPA to technologia wszechstronna jak szwajcarski scyzoryk: upraszcza obsługę korespondencji, archiwizację cyfrową, księgowość, organizację logistyki i wiele innych procesów biznesowych. Niełatwo znaleźć obszary działania firm, których to oprogramowanie nie wspiera – zaznacza Andrzej Nycz, prezes Docusoft.

Robotyzacja staje się standardem

Prognozy wskazują, że roboty programowe (systemy RPA) staną się standardem w organizacjach. Dyrektorzy operacyjni i finansowi zostaną głównymi inicjatorami wdrożeń Robotic Process Automation. Globalny rynek systemów RPA osiągnął wartość 2,27 mld USD w 2021 r., a przewiduje się, że do końca obecnej dekady wzrośnie do 18,69 mld USD.

Partnerstwo ludzi i maszyn

RPA wyręcza pracowników w wykonywaniu powtarzalnych czynności, ale nie odbiera im pracy. Współpraca ludzi i maszyn opiera się na komplementarności, gdzie człowiek wnosi emocje, intuicję, i wyobraźnię, a maszyna precyzję i stałą dostępność.

– Przekazywanie wiadomości dalej, redagowanie odpowiedzi, pobieranie plików do edycji, przesyłanie poleceń oraz akceptacja dokumentów to zadania czasochłonne, nużące i narażone na pomyłki – mówi Andrzej Nycz, prezes Docusoft. – Jako narzędzie usprawniające pracę mogę wymienić Vario.SmartFlow, dzięki któremu pracownicy są bardziej kreatywni i efektywni.

Podsumowanie: RPA jako inwestycja w przyszłość

Robotic Process Automation to kluczowa technologia pozwalająca organizacjom zwiększyć efektywność, jakość, i innowacyjność swoich procesów biznesowych. Jest to inwestycja w przyszłość, która przynosi liczne korzyści, takie jak:

  1. Analiza treści i interpretacja danych.
  2. Automatyzacja workflow i integracja z różnymi systemami.
  3. Wzrost efektywności i elastyczności biznesowej.
  4. Eliminacja błędów dzięki wykonywaniu zadań zgodnie z instrukcjami.
  5. Redukcja kosztów pracy poprzez zastąpienie lub wsparcie pracowników w zadaniach rutynowych.

Pełna treść artykułu dostępna na Business Magazine.

Zapraszamy na bezpłatne webinarium pod tytułem:

Jak zaoszczędzić kilkaset tysięcy złotych poprzez wykorzystanie oprogramowania do automatyzacji pobierania danych z dokumentów – ReadIT OCR Pro?

Odbędzie się ono:
we wtorek 1 lutego o godz. 11:00
Czas trwania 60 min.

You have Successfully Subscribed!

Share This