RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

DOCUSOFT SP. Z O.O., ul. ALEJA ARMII KRAJOWEJ 220, 43-300 BIELSKO-BIAŁA
Tel. +48 12 33 8105 775, NIP 547-188-06-93
Email: vario@docusoft.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
kontaktu w sprawie oferty, przesłania broszur ofertowych i innych celach niezbędnych do właściwego świadczenia usług na Państwa rzecz.

2) Podstawą do przetwarzania tych danych jest:
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyznaczone poniżej instytucje oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 • nazwa.pl sp. z o.o.

  Mieczysława Medweckiego 17
  31-870 Kraków

  NIP: 6751402920
  REGON: 120805512

  dostarczyciel hostingu i usługi poczty email na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia czynności związanych z ofertą.

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7) Podanie danych osobowych może być warunkiem zawarcia umowy, ich niepodanie może skutkować niemożliwością sformalizowania kontraktu.

Zapraszamy na bezpłatne webinarium pod tytułem:

Jak zaoszczędzić kilkaset tysięcy złotych poprzez wykorzystanie oprogramowania do automatyzacji pobierania danych z dokumentów – ReadIT OCR Pro?

Odbędzie się ono:
we wtorek 1 lutego o godz. 11:00
Czas trwania 60 min.

You have Successfully Subscribed!

Share This