Cyfrowe podpisywanie dokumentów

Vario wspiera użytkownika w procesie przygotowania, ewidencji, procesowania oraz podpisywania dokumentu.
Podpisanie dokumentu, np. umowy, często poprzedza proces negocjacji. W naturalny sposób powstaje wiele wersji tego samego dokumentu. Vario dba o to, by użytkownik miał łatwy dostęp do ostatniej aktualnej lub zatwierdzonej wersji dokumentu, a jeśli zajdzie taka konieczność – mógł sprawdzić wersje poprzednie i porównać je między sobą w programie MS Word.

Dokument, zanim zostanie podpisany, bardzo często musi być zweryfikowany, zaakceptowany i zatwierdzony przez osoby, które uczestniczyły w jego przygotowaniu. Konieczne są asygnaty i kontrasygnaty. W systemie Vario można zamodelować, odwzorować, zwizualizować oraz zautomatyzować tan proces. Dokument może być również przesyłany w zwizualizowanym procesie, w którym ad hoc wybiera się odbiorów oraz wpisuje treść polecenia.

Dokument zatwierdzony w procesie, automatycznie może być wyeksportowany do postaci nieedytowalnego pliku PDF, dzięki czemu można mieć pewność, że podpisany zostanie właściwy dokument.

Bezpośrednio w systemie Vario dokument może być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym Asseco SimplySign.

Zalety cyfrowego podpisywania dokumentów w systemie Vario:
• możliwość edycji dokumentów, tworzenia różnych wersji tego samego dokumentu, porównywanie wersji między sobą,
• możliwość tworzenia predefiniowanych ścieżek weryfikacji, akceptacji i zatwierdzania dokumentu,
• automatyczna konwersja dokumentów tekstowych na PDF – gwarancja niezmienności dokumentu
• podpisywanie dokumentów wygodnym podpisem kwalifikowanym

Zapraszamy na bezpłatne webinarium pod tytułem:

Jak zaoszczędzić kilkaset tysięcy złotych poprzez wykorzystanie oprogramowania do automatyzacji pobierania danych z dokumentów – ReadIT OCR Pro?

Odbędzie się ono:
we wtorek 1 lutego o godz. 11:00
Czas trwania 60 min.

You have Successfully Subscribed!

Share This