Finanse

Finanse

Zastosowanie Vario w obszarze finansów, w zależności od oczekiwań klienta, obejmuje automatyzację procesów zapotrzebowań, zamówień, faktur kosztowych i magazynowych wraz z projekcją do budżetu oraz rozliczanie czasu pracy.

W Vario mogą być ewidencjonowane budżety projektów, działów oraz firmy. Najczęściej są one importowane z arkuszy MS Excel lub innych źródeł. Pozycje zamówienia, pozycje kosztowe z faktur oraz inne koszty mogą być przypisywane do określonych pozycji budżetu.

Najczęściej implementowanym procesem jest proces obiegu faktury kosztowej z możliwością automatycznego zaczytania danych z faktur (OCR), rozpisania pozycji analitycznych oraz wysłania danych do modułu FK. Proces ten może być uzupełniony o obieg zapotrzebowań / zamówień. Porównywanie pozycji zamówienia z fakturą pozwala na określenie braków w towarach.

Wiele wdrożeń obejmuje planowanie, ewidencję i rozliczanie czasu pracy, dzięki czemu można określać rentowność prowadzonych zadań i projektów.