Oprogramowanie biznesowe Vario obszary Inne/zdefiniowane przez klienta

Vario jest przede wszystkim środowiskiem (framework) do tworzenia rozwiązań w zakresie zarządzania informacją. Oznacza to, że może być dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Dotyczy to nie tylko procesów, ale również obszarów funkcjonalnych. Bez użycia narzędzi programistycznych, w Vario mogą być wytworzone nowe obiekty. Z obiektów generycznych (takim obiektem jest np. dokument), mogą być wyprowadzone definicje obiektów pochodnych, które dziedziczą np. atrybuty obiektu generycznego i są uszczegółowione poprzez atrybuty (pola) charakterystyczne do obiektu nowego. W związku z powyższym Vario wdrożone jest w wielu firmach, w których inne systemy klasy BPM nie były w stanie sprostać oczekiwaniom klienta.