Docusoft od 1999 roku produkuje i wdraża systemy, które poprawiają efektywność biznesu i optymalizują koszty – system elektronicznego obiegu dokumentów Vario oraz system ReadIT OCR.

Pierwsze wdrożenia obejmowały tworzenie elektronicznych repozytoriów dokumentów, wsparcie Klientów w procesie wytwarzania, ewidencjonowania i publikowania dokumentacji (DMS – Document Management System). Z tego okresu pochodzi między innymi trwająca po dzień dzisiejszy współpraca z największymi biurami projektów, firmami produkcyjnymi czy przemysłem farmaceutycznym.

Początek lat 2000. to rozwój systemu w kierunku automatyzacji i optymalizacji procesów, obsługi sekretariatów i korespondencji, zadań i projektów, powstania platformy do projektowania rozwiązań klasy BPMS (Business Proces Management Systems) bez konieczności kodowania. Istotnym elementem rozwiązania jest także moduł analiz i raportów oraz skuteczny OCR.

Skuteczny OCR – system ReadIT OCR to efekt prac ostatnich kilku lat. Rozwiązanie doskonale sprawdza się do zaczytywania danych z różnych typów dokumentów – dokumentów finansowych, dokumentów magazynowych, kosztorysów, również do zaczytywania danych z tabel o skomplikowanej strukturze wierszy. System wspiera między innymi Jastrzębską Spółkę Węglową S.A., EKO-OKNA S.A., ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o., czy EURO-NET Sp. z o.o.

Andrzej Nycz
– Prezes Zarządu

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Elektroniki. Analityk i projektant systemów informatycznych, specjalista w dziedzinie systemów klas DMS, BPM i systemów workflow. Od 1993 roku niezmiennie związany z projektowaniem rozwiązań z zakresu zarządzania dokumentami i sterowania przepływem informacji. Współautor wielu projektów informatycznych, w tym środowiska Vario.Framework, bazy do oferowanych przez Docusoft rozwiązań z rodziny Vario. Od 2007 roku prezes zarządu Docusoft sp. z o.o.

Rafał Czeredys
– Członek Zarządu

Rafał Czeredys jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę zawodową rozpoczął w spółce Arcus S.A. na stanowisku zastępcy Dyrektora Finansowego a później jako Kierownik Działu Prawnego. W roku 2012 został powołany na stanowisko Dyrektora ds. Prawnych i Korporacyjnych. Równolegle od 2011 roku piastował funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki Inforsys S.A. W naszej firmie pełni funkcję Członka Zarządu spółki. Ponad to jest także Członkiem Zarządu spółki MMR Invest S.A. z siedzibą w Luksemburgu.

Zapraszamy na bezpłatne webinarium pod tytułem:

Jak zaoszczędzić kilkaset tysięcy złotych poprzez wykorzystanie oprogramowania do automatyzacji pobierania danych z dokumentów – ReadIT OCR Pro?

Odbędzie się ono:
we wtorek 1 lutego o godz. 11:00
Czas trwania 60 min.

You have Successfully Subscribed!

Share This