Początki Docusoft sięgają połowy lat dziewięćdziesiątych, kiedy to zaczęto wytwarzać pierwsze systemy do zarządzania dokumentacją.

Początek wieku to dalszy rozwój produktów o funkcjonalności zwiazane z obsługą procesów (obiegów) dokumentów oraz zadań.

Potrzeba nadzorowania dokumentacji jako pierwsza pojawiła się w biurach projektów, stąd pierwsze wdrożenia były związane z zarządzaniem dokumentacją projektową i okołoprojektową. Z czasem rozwiązania ewoluowały od systemów repozytoryjnych (Document Management System) w kierunku systemów zarządzania procesami i projektami.

Od 2011 roku znajdujemy się w strukturach Grupy Kapitałowej Arcus, która jest liderem w zakresie zarządzania dokumentacją i korespondencją masową.

Docusoft to przede wszystkim wykształceni specjaliści zajmujący się projektowaniem, udoskonalaniem i wdrażaniem systemów obiegu dokumentów, a także optymalizacją procesów biznesowych (BPM).

Podstawowym produktem firmy jest system Vario. Jego unikana architektura pozwala tworzyć rozwiązania w pełni dopasowane do wymagań Klienta. Unikalne funkcjonalności, samouczące się procesy, współpraca z innymi systemami, atrakcyjne ceny powodują, iż grono naszych Klientów stele się powiększa. Współpracujemy m.in. z firmami grupy PGNIG, ORLEN, czy KGHM, choć większość wdrożeń realizowana jest w segmencie małych i średnich firm.

Andrzej Nycz
– Prezes Zarządu

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Elektroniki. Analityk i projektant systemów informatycznych, specjalista w dziedzinie systemów klas DMS, BPM i systemów workflow. Od 1993 roku niezmiennie związany z projektowaniem rozwiązań z zakresu zarządzania dokumentami i sterowania przepływem informacji. Współautor wielu projektów informatycznych, w tym środowiska Vario.Framework, bazy do oferowanych przez Docusoft rozwiązań z rodziny Vario. Od 2007 roku prezes zarządu Docusoft sp. z o.o.

 Bogusław Nowak – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży

Absolwent Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz studiów MBA prowadzonych przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu przy akredytacji Franklin University. Doświadczony menedżer sprzedaży systemów informatycznych (CRM, ERP, BPM, BI, APS, MES), specjalizujący się w rozwiązaniach klasy BPM, optymalizacji procesów oraz zarządzania informacją. Z Docusoft związany od 2005 roku, od 2013 roku pełnił funkcję Dyrektora ds. Sprzedaży Systemów Informatycznych w spółce Arcus S.A. Od października 2016 Wiceprezes Zarządu w Docusoft Sp. z o.o.

Rafał Czeredys
– Członek Zarządu

Rafał Czeredys jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę zawodową rozpoczął w spółce Arcus S.A. na stanowisku zastępcy Dyrektora Finansowego a później jako Kierownik Działu Prawnego. W roku 2012 został powołany na stanowisko Dyrektora ds. Prawnych i Korporacyjnych. Równolegle od 2011 roku piastował funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki Inforsys S.A. W naszej firmie pełni funkcję Członka Zarządu spółki. Ponad to jest także Członkiem Zarządu spółki MMR Invest S.A. z siedzibą w Luksemburgu.