Obsługa projektów

Oprogramowanie biznesowe Vario oferuje pełny zakres funkcjonalności składający się na obszar zarządzania projektem w każdej firmie. Funkcjonalności obejmują m.in.: obieg dokumentów w przedsiębiorstwie (np. obieg faktury kosztowej wraz z OCR faktur), zarządzanie projektem oraz jego dokumentacją, zarządzanie podwykonawcami, kooperacjami, kontrolę przebiegu projektu, kosztów w projekcie, raportowanie, monitorowanie postępu prac, zarządzanie zmianą, zarządzanie portfelem projektów, planowanie zasobów, standaryzację zarządzania projektami, opracowywanie i rozwój metodyki realizacji projektów. W Vario można stworzyć własne wzorce projektów, a także zaimportować ich strukturę z MS Project, systemów ERP lub systemów kosztorysowania. Również budżety projektów można tworzyć bezpośrednio w systemie lub importować ze źródeł zewnętrznych, np. arkuszy MS Excel. W systemie można także planować zasoby, korzystając z zaawansowanych funkcji terminarzy. Realizacja zadań w ramach projektów może być ewidencjonowania jako karty pracy. 

 

Zalety rozwiązania:

  • usprawnienie komunikacji oraz koordynacji pracy zespołów,
  • szybkie dotarcie do informacji i dokumentów związanych z projektem,
  • wzrost efektywności pracy,
  • kontrola budżetu projektu,
  • zarządzanie cyklem życia projektów.

 

Zapraszamy na bezpłatne webinarium pod tytułem:

Jak zaoszczędzić kilkaset tysięcy złotych poprzez wykorzystanie oprogramowania do automatyzacji pobierania danych z dokumentów – ReadIT OCR Pro?

Odbędzie się ono:
we wtorek 1 lutego o godz. 11:00
Czas trwania 60 min.

You have Successfully Subscribed!

Share This