Kadry

Kadry

W obszarze HR Vario głównie wykorzystywane jest do ewidencjonowania dokumentacji pracowniczej. Zamiast teczek pracowniczych lub folderów na dyskach serwerów, wszystkie dokumenty mogą znajdować się w elektronicznych segregatorach. Uprawnione osoby mają szybki dostęp do kompletnej informacji, a każdy dokument można łatwo wyszukać (również po treści dokumentu).
W obszarze HR najczęściej automatyzujemy proces wnioskowania o urlop i jego akceptacji. Najczęściej odbywa się to w ten sposób, że pracownik jednym kliknięciem inicjuje proces, wypalenia kilka pól na formularzu wniosku urlopowego i w zależności od typu urlopu wniosek trafia do akceptacji przełożonego lub – np. dla urlopu ojcowskiego – po zeskanowaniu aktu urodzenia dziecka, wniosek przekazywany jest do działu HR oraz przełożonego. W kolejnym kroku, wniosek może zostać przekazany do modułu kadrowego systemu ERP, a pracownik otrzymuje informację o liczbie przysługujących mu dni urlopu w danym roku.