Obsługa klienta

Obsługa klienta

System Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) Vario to także obsługa procesów związanych z reklamacjami oraz zgłoszeniami serwisowymi. Proces może być zainicjowany rozmową telefoniczną, przesłanym mailem czy wypełnieniem formularza. W zależności od typu reklamacji może być ona skierowana do odpowiedniej osoby lub działu. W systemie można definiować odpowiednie działania naprawcze, prowadzić statystyki błędów. Dostępna jest również historia zgłoszeń, związana z danym kontrahentem oraz serwisowanym/reklamowanym urządzeniem lub usługą. Obsługa zgłoszenia może być również traktowana jako workflow reklamacji.

Szybki dostęp do każdego dokumentu oraz identyfikacja miejsca oraz działań związanych z przesłanym dokumentem (funkcjonalności DMS) powoduje, że klient kontaktując się z firmą wykorzystującą Vario otrzymuje zweryfikowane informacje w krótkim czasie.