Obsługa klienta

Obsługa klienta

W Vario często implementowane są procesy związane z reklamacjami oraz obsługą zgłoszeń serwisowych. Proces może być zainicjowany rozmową telefoniczną, przesłanym mailem czy wypełnieniem formularza. W zależności od typu reklamacji może być ona skierowana do odpowiedniej osoby lub działu. W systemie można definiować odpowiednie działania naprawcze, prowadzić statystyki błędów. Dostępna jest również historia zgłoszeń, związana z danym kontrahentem oraz serwisowanym/reklamowanym urządzeniem lub usługą.

Szybki dostęp do każdego dokumentu oraz identyfikacja miejsca oraz działań związanych z przesłanym dokumentem powoduje, że klient kontaktując się z firmą wykorzystującą Vario otrzymuje pewne informacje w krótki czasie.