Jest nam niezmiernie miło, że jeszcze w tym roku pomyślnie zakończyliśmy negocjacje z firmą Adams, producentem opakowań z tektury falistej. Owocem rozmów jest umowa na dostarczenie systemu Vario w zakresie umożliwiającym zarządzanie sekretariatem oraz wdrożenia naszego procesu obiegu faktury kosztowej wraz z modułem OCR. Całość zostanie zintegrowana z systemem klasy ERP.