W ostatnim czasie na stronach internetowych dziennika Rzeczpospolita ukazał się artykuł opisujący korzyści wynikające z wdrożenia Vario w firmie Instalpol oraz 99rent. Właściciel firmy Instalpol inż. Marcin Piekarski zwraca szczególną uwagę na wzrost efektywności zarządzania projektami oraz analizowania projektów na płaszczyźnie rozliczania kosztów, zaawansowania projektu i jego terminowości. Vario w firmie Instalpol pomogło również w sprawniejszej obsłudze magazynu, gromadzeniu informacji dot. przyjęć i wydań magazynowych.

Z kolei Klaudiusz Piwowarski, Dyrektor Operacyjny w firmie 99rent wskazuje na efektywniejszą pracę z dokumentem pod względem dostępności zgodnej z poziomem uprawnienia poszczególnych pracowników oraz szybkości wyszukania informacji. Dany dokument może być przypisany pod konkretny projekt, co zwiększa przejrzystość działań związanych z danym projektem. Planowany jest również workflow faktury sprzedażowej i kosztowej.

Zapraszamy na bezpłatne webinarium pod tytułem:

Jak zaoszczędzić kilkaset tysięcy złotych poprzez wykorzystanie oprogramowania do automatyzacji pobierania danych z dokumentów – ReadIT OCR Pro?

Odbędzie się ono:
we wtorek 1 lutego o godz. 11:00
Czas trwania 60 min.

You have Successfully Subscribed!

Share This