W poprzednim artykule mówiliśmy o wyzwaniach, przed którymi stanęła firma Docusoft podczas wdrożenia systemu ReadIT OCR w jednej z największych firm z sektora węglowego w Polsce. Omówiliśmy jakie zalety wynikają z automatyzacji procesów biznesowych oraz korzyści wynikających z wdrożenia systemów OCR. System przyczynił się do usprawnienia efektywności operacyjnej w walce z COVID-19.

W dzisiejszym artykule opowiemy o równie ciekawym przypadku klienta, jakim jest firma ArcelorMittal, globalny lider w przemyśle stalowym. Firma zarządzała dużą ilością dokumentów finansowych. Każdego miesiąca przetwarzała około 3000 stron faktur, korekt, paragonów, potwierdzeń sald, not odsetkowych, uznaniowych i obciążeniowych. Proces ten wymagał manualnego zaczytywania i weryfikacji danych, co w efekcie stawało się zbyt czasochłonne i podatne na błędy. Głównym celem było usprawnienie tego procesu w celu zapewnienia poprawności danych oraz oszczędności czasu i kosztów.

Rozwiązanie

Aby sprostać tym wyzwaniom, ArcelorMittal wdrożył rozwiązanie oparte na technologii OCR (Optical Character Recognition) z wykorzystaniem oprogramowania ReadIT OCR Pro, zintegrowanego z MS Excel.

System ten automatycznie zaczytuje i weryfikuje dane z różnych dokumentów finansowych, w tym faktur, korekt, paragonów, not odsetkowych, uznaniowych i obciążeniowych oraz potwierdzeń sald.

Główne funkcje wdrożonego rozwiązania obejmują:

  • Rozpoznawanie i automatyczne zaczytywanie danych z dokumentów finansowych.
  • Weryfikację poprawności numerów faktur, cen jednostkowych oraz liczby pozycji na fakturach transportowych.
  • Tworzenie raportów błędów na podstawie zweryfikowanych danych, co umożliwia precyzyjne eliminowanie błędnych danych.

Korzyści

Wdrożenie systemu przyniosło firmie ArcelorMittal liczne korzyści:

  • Oszczędność czasu: Automatyzacja procesu zaczytywania i weryfikacji danych znacząco skróciła czas potrzebny na przetwarzanie dokumentów finansowych.
  • Oszczędność pieniędzy: Dzięki eliminacji błędów i automatyzacji, firma zredukowała koszty związane z ręcznym przetwarzaniem i poprawianiem danych.
  • Pewność poprawności danych: System zapewnia dokładność danych na fakturach, co minimalizuje ryzyko błędów finansowych.
  • Eliminacja pracochłonnych zadań: Automatyzacja procesów pozwoliła pracownikom skupić się na bardziej wartościowych zadaniach, zwiększając efektywność operacyjną

Wdrożenie i Wsparcie

Proces wdrożenia systemu został przeprowadzony zgodnie z zawartą umową, obejmując zaczytywanie danych głównych oraz pozycji z dokumentów finansowych. Od momentu zakończenia wdrożenia, firma Docusoft Sp. z o.o. zapewnia stałe wsparcie i utrzymanie systemu, wspierając pracowników ArcelorMittal w codziennej pracy.

Wdrożenie rozwiązania odbyło się z należytą starannością i dużym zaangażowaniem ze strony Docusoft Sp. z o.o., co pozwala ArcelorMittal z czystym sumieniem polecić firmę jako godnego i solidnego dostawcę oprogramowania.

Podsumowanie

Automatyzacja procesu zaczytywania i weryfikacji danych finansowych w firmie ArcelorMittal, dzięki wdrożeniu oprogramowania ReadIT OCR Pro, przyniosła znaczące korzyści operacyjne. Oszczędność czasu i pieniędzy, poprawność danych oraz eliminacja żmudnej pracy to tylko niektóre z zalet, które pozwoliły firmie jeszcze efektywniej zarządzać swoimi zasobami finansowymi. ArcelorMittal, dzięki wsparciu Docusoft Sp. z o.o., może teraz skupić się na kluczowych aspektach swojej działalności, wiedząc, że ich procesy finansowe są w dobrych rękach.

#Automatyzacja #OCR #WeryfikacjaDanych #Efektywność #ArcelorMittal #ReadITOCRPro #Finanse #DokumentacjaFinansowa #InnowacjeBiznesowe #Technologia #ZarządzanieDanymi #OszczędnośćCzasu #OszczędnośćPieniędzy #Docusoft #BezpieczeństwoDanych #TransformacjaCyfrowa#WsparcieTechniczne #ProcesyBiznesowe #ZoptymalizowanyBiznes

Zapraszamy na bezpłatne webinarium pod tytułem:

Jak zaoszczędzić kilkaset tysięcy złotych poprzez wykorzystanie oprogramowania do automatyzacji pobierania danych z dokumentów – ReadIT OCR Pro?

Odbędzie się ono:
we wtorek 1 lutego o godz. 11:00
Czas trwania 60 min.

You have Successfully Subscribed!

Share This