Instytut Mechaniki to wiodąca placówka badawcza i inżynieryjna specjalizująca się w projektowaniu, analizie oraz testowaniu rozwiązań mechanicznych i inżynieryjnych. Ich prace obejmują szeroki zakres dziedzin, od badań podstawowych po zaawansowane projekty przemysłowe. Instytut jest znany ze swojej innowacyjności i zastosowania najnowocześniejszych technologii w rozwiązywaniu złożonych problemów mechaniki i inżynierii.

Firma stanęła przed wyjątkowym wyzwaniem związanym z przydzielaniem uprawnień do dokumentacji projektowej. W związku z dynamicznym i nieliniowym charakterem tworzenia zespołów projektowych, standardowe podejście oparte na hierarchicznej strukturze organizacyjnej okazało się niewystarczające. Aby sprostać wymaganiom klienta, zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy elastyczny mechanizm zarządzania uprawnieniami, który umożliwia tworzenie zespołów zadaniowych i przypisywanie im odpowiednich uprawnień.

Specyfika Zespołów Zadaniowych

W Instytucie Mechaniki zespoły projektowe są tworzone dynamicznie, niezależnie od struktury organizacyjnej czy stanowisk.Może się zdarzyć, że różne części tego samego projektu są realizowane członków różnych działów, zajmujących różne stanowiska zamiast Może się zdarzyć, że różne części tego samego projektu są realizowane przez informatyków, administrację oraz pracowników z różnych działów.

Mechanizm Zarządzania Uprawnieniami

Zaplanowany i wdrożony mechanizm umożliwia administratorom systemu tworzenie zespołów zadaniowych i przypisywanie do nich użytkowników. Każdy zespół może mieć różne uprawnienia do dokumentacji, które są przypisywane na poziomie folderów lub poszczególnych dokumentów. Zaimplementowany model przypisywania uprawnień opiera się na koncepcji właścicielstwa, co oznacza, że właściciel odpowiedzialny za dany zakres dokumentacji, może wybrać zespół zadaniowy, który ma przejąć odpowiedzialność za daną dokumentację – proces przekazywania uprawnień wykonywany jest za pomocą jednego kliknięcia.

Praktyczne Zastosowanie Mechanizmu

Administratorzy mogą łatwo tworzyć zespoły zadaniowe i przypisywać do nich użytkowników dzięki filtrowi zadań, który ułatwia nawigację. Uprawnienia, które zostały ustalone podczas wdrożenia, są modyfikowane zgodnie z potrzebami zespołu zadaniowego. Aktualny właściciel dokumentu może wskazać zespół zadaniowy, który stanie się nowym właścicielem, co pozwala na dynamiczne i szybkie przypisywanie uprawnień.

Korzyści dla Klienta

Dzięki wdrożonemu mechanizmowi, Instytut Mechaniki zyskał możliwość elastycznego zarządzania uprawnieniami w sposób, który odpowiada ich specyficznej strukturze organizacyjnej. Użytkownicy mogą być przypisywani do wielu zespołów zadaniowych, co umożliwia mieszanie się członków zespołów z różnych działów i stanowisk. To podejście pozwala na szybkie i efektywne przydzielanie uprawnień, co jest kluczowe dla efektywnej realizacji projektów.

Monitorowanie Uprawnień

Oprócz samego mechanizmu nadawania uprawnień, system daje możliwość monitorowania, kto ma dostęp do jakich dokumentów, kto wprowadzał zmiany i kto jest odpowiedzialny za konkretną część dokumentacji. Jest to niezwykle przydatne dla bieżącej kontroli i audytu pracy zespołów.

Podsumowanie

Przykład Instytutu Mechaniki pokazuje, jak ważne jest dostosowanie mechanizmów zarządzania uprawnieniami do specyficznych potrzeb klienta. Elastyczne podejście pozwala na skuteczne zarządzanie dokumentacją projektową, nawet w dynamicznie zmieniających się strukturach zespołów zadaniowych. Nasze rozwiązania są zaprojektowane tak, aby spełniały unikalne wymagania każdej organizacji, co przekłada się na zadowolenie klientów i efektywność realizacji projektów.

#ZarządzanieUprawnieniami #DokumentacjaProjektowa #InstytutMechaniki #ZespołyZadaniowe #ElastyczneZarządzanie #MonitorowanieUprawnień #DziedziczenieUprawnień #BezpieczeństwoDanych #StrukturaOrganizacyjna #DynamiczneZespoły #WdrożeniaIT #ZarządzanieProjektem #AudytDokumentacji

Zapraszamy na bezpłatne webinarium pod tytułem:

Jak zaoszczędzić kilkaset tysięcy złotych poprzez wykorzystanie oprogramowania do automatyzacji pobierania danych z dokumentów – ReadIT OCR Pro?

Odbędzie się ono:
we wtorek 1 lutego o godz. 11:00
Czas trwania 60 min.

You have Successfully Subscribed!

Share This