e-obieg
Oprogramowanie Vario posiada obszar pracy z obiektami zadaniowymi, których zaawansowaną postacią są projekty realizacyjne. Ich kluczowym składnikiem jest budżet projektu, który wyznacza ramy finansowe jego realizacji. Standardowo główne parametry budżetu to osie przychodowa i kosztowa projektu. Realizacja projektu jest odzwierciedlana w obszarze danych realizacyjnych budżetu. W zakresie tych parametrów reprezentowane są adekwatnie do budżetu zrealizowane przychody oraz poniesione koszty. 
 

W obszarze parametrów poniesionych kosztów wyróżniamy koszt finansowy wynikający z przypisania do projektu zaakceptowanych dla niego dokumentów finansowych oraz koszt poniesionych nakładów reprezentowanych zaakceptowanymi kartami pracy. W obszarze parametrów realizacji dotyczących przychodów projektu, bieżący przychód wynika z zaakceptowania przypisanych do projektu faktur przychodowych. Bieżący bilans realizacji budżetu projektu prezentowany jest danymi przedstawiającymi różnicę pomiędzy wartościami zaplanowanymi w budżecie w stosunku do danych zarejestrowanych i zaakceptowanych dla danego projektu pochodzących z pozycji przychodowych i kosztowych projektu. Standardowo każdy projekt może być dzielony na składniki realizacyjne reprezentujące etapy i zadania danego projektu, przy czym każdy z elementów takiej struktury realizacyjnej posiadać może przypisanie do wartości budżetu projektu oraz przyjmować cząstkowe rejestrowane przychody i koszty projektu.

 

Sam proces budżetowania jest realizowany wielowariantowo poprzez:

 
  •   zintegrowany z projektem arkusz budżetowy MS Excel, którego sparametryzowana do współpracy z systemem Vario forma, najczęściej jest wypracowana i stosowana przez klientów w ich bieżącej działalności. Arkusz taki może być dowolnie skomplikowany, a jego zagregowane wartości są pobierane i synchronizowane z danymi projektu po każdym zapisie zmian. Arkusz budżetowy jest wersjonowany i tylko jego zatwierdzona wersja publikuje swoje dane jako bieżące parametry wyznaczające ramy finansowe projektu. System zachowuje historię wersjonowania oraz zmiany parametrów budżetowych projektu. Dokument ‘arkusza budżetowego’ projektu może być zatwierdzany w ramach obiegu akceptacji który umożliwia jego grupowe opracowywanie oraz weryfikację oraz finalnie zatwierdzenie wraz z publikacją jego danych na parametry projektu.
  •  obszar ‘planu rzeczowo-finansowego’, który umożliwia budowę planu opartą o pozycje planu rzeczowo-finansowego. Pozycje planu mogą się składać z innych pozycji, tym samym odzwierciedlać dowolny stopień uszczegółowienia. Każda z pozycji może zawierać planowane pozycje kosztowe i przychodowe, które mogą być kategoryzowane wg dowolnych wymiarów, opisane terminem wystąpienia oraz wartością. Taki układ planu rzeczowo-finansowego wizualizuje go w widoku hierarchicznym prezentując zagregowane wartości planowanych kosztów i przychodów na poszczególnych poziomach planu rzeczowo-finansowego. Dodatkowo projekt udostępnia widok prezentujący plan rzeczowo-finansowy w miesiącach planowanej realizacji projektu. Pozycje planu rz-f mogą być również importowane z zewnętrznych źródeł danych, do których dane są pobierane z takich programów jak np. ZUZIA czy NORMA. Zatwierdzenie planu publikuje zagregowane na poziomie planu wartości ramowe budżetu na poziom projektu.
  •   bezpośrednią integrację z systemami ERP, które udostępniają opracowane w nich budżety. W takim przypadku realizacja budżetu odnosi się zawsze do aktualnego i obowiązującego po stronie systemu ERP budżetu a wdrożenie systemu Vario jest standardowo realizowane również w obszarze integracji przepływu danych z procesu akceptacji dokumentów finansowych.

 

Wszystkie powyższe sposoby budżetowania projektów dają możliwość wyznaczania przez nie ram finansowej realizacji projektu, a system Vario zapewnia zarówno możliwość zespołowego planowania i obsługi realizacji projektu wraz z jego etapami i zadaniami, jak również dokumentowania realizacji projektu wraz z archiwizacją wszystkich zdarzeń, dokumentów, korespondencji i dowolnych wymaganych danych.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisach internetowych Docusoft Sp. z o.o.

Docusoft Sp. z o.o. przywiązuje swoistą wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenach docusoft.pl, variosystems.pl, forum.variosystems.pl. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron należących do Docusoft Sp. z o.o.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów www, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszych serwisów. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Dane te nie są kojarzone z określonymi osobami przeglądającymi serwisy firmy Docusoft Sp. z o.o.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są w celu administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami firmy Docusoft Sp. o.o. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych Docusoft Sp. z o.o.

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach należących do Docusoft Sp. z o.o. nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników. Pliki Cookies wykorzystywane są do podtrzymania sesji między przeglądarką a serwerem (pliki Cookies usuwane są po zamknięciu przeglądarki) oraz do zapamiętania ostatniej wybranej wersji językowej serwisu.

Czym są pliki Cookies?

Cookies znacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

W jaki sposób można zarządzać plikami Cookies:

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Należy zwrócić uwagę, iż wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Rejestracji, Bezpieczeństwa, utrzymania Preferencji Użytkownika, utrudni korzystanie z witryn Docusoft Sp. z o.o., a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

W celu zarządzaniami ustawienia cookies należy wybrać z listy poniżej używaną przeglądarkę internetową i postępować zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia przenośne:

 

Odnośniki do innych stron

Serwisy należące do DocusoftSp. z o.o. zawierają odnośniki do innych stron www. Docusoft Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności ustaloną na nich. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW należących do Docusoft Sp. z o.o.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Potrzebujesz więcej informacji ?

Chętnie prześlemy Ci wiecej informacji, odpowiemy na pytania. Napisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji