elektroniczny obieg faktur
Aby opanować obszar związany z zamawianiem materiałów, sprzętów, narzędzi i innych pozycji będących przedmiotem działalności firmy warto wprowadzić systemową rejestrację wniosków o Zapotrzebowanie materiałowe. Jeśli do rejestracji włączymy jeszcze proces obiegu akceptacji, to zyskamy informację ilościowo wartościową o planowanych wydatkach z podziałem na stanowiska kosztów lub prowadzone projekty, czy inne przedsięwzięcia rejestrowane również w systemie.
 
Tworzymy Zapotrzebowanie

Uprawniony pracownik firmy tworzy nowy wniosek Zapotrzebowania materiałowego, wprowadza zamawiane pozycje (produkty) podaje ilość, szacowaną cenę, stanowiska kosztów (MPK), i/lub wybiera projekt, którego Zapotrzebowanie dotyczy.

 
Proces akceptacji Zapotrzebowania

Model ścieżki weryfikacji, akceptacji, zatwierdzania Zapotrzebowania jest inny w każdej firmie, ale system Vario umożliwia kształtowanie obiegu pod wymagania każdego klienta. Do dyspozycji mamy narzędzia do tworzenia diagramów obiegu dla każdego typu rejestrowanego dokumentu w tym również dla Zapotrzebowania. Utworzony dokument Zapotrzebowania z pozycjami przekazuje do akceptacji Przełożonego. Przełożony ma możliwość zaakceptowania lub odrzucenia takiego wniosku. W naszym modelu kolejne działania (po akceptacji Przełożonego) są wykonywane przez określonych pracowników w różnych działach w zależności od rodzaju zapotrzebowania. Jeżeli zapotrzebowanie materiałowe dotyczy np. sprzętu komputerowego lub oprogramowania to wniosek taki dodatkowo trafia do akceptacji pracownika działu informatyki, telefony przez pracownika odpowiedzialnego za ewidencję telefonów, narzędzia przez pracownika narzędziowni, itd. Pracownicy tych działów uzupełniają istotne informacje dotyczące zapotrzebowania. Zaakceptowane przez przełożonego i pracowników opiniujących wymienionych powyżej działów Zapotrzebowanie kierowane jest do akceptacji Głównego Księgowego, a następnie do zatwierdzenia przez Zarząd. Po akceptacji Zarządu Zapotrzebowanie trafia do osoby realizującej zapotrzebowania.

 
Realizacja Zapotrzebowania

Zapotrzebowanie może mieć swoją postać "papierową" w formie np. Zamówienia - wtedy wysyłane jest drogą mailową lub faksem do konkretnego producenta/dostawcy – dane kontaktowe pobierane są z obszaru CRM dostępnego w systemie. Po zakupie zamówionego towaru Pracownik potwierdza w Systemie zrealizowanie Zapotrzebowania. System automatycznie wysyła powiadomienie do autora Zapotrzebowania. Następnie Pracownik realizujący zapotrzebowanie przekazuje towar wraz z fakturą do autora Zapotrzebowania. Pracownik odbierający towar potwierdza odbiór na formularzu odbioru po przyjęciu towaru. Pracownik realizujący zamówienia po odbiorze oznacza dane zapotrzebowanie, jako zrealizowane. W innym już procesie – obiegu faktury kosztowej – pracownik na formularzu faktury kosztowej ma możliwość wybrania poszczególnego zapotrzebowania materiałowego, którego dotyczyła faktura kosztowa, a formularz zapotrzebowania może uzupełnić o faktyczną cenę, po której zapotrzebowanie zostało zrealizowane.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisach internetowych Docusoft Sp. z o.o.

Docusoft Sp. z o.o. przywiązuje swoistą wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenach docusoft.pl, variosystems.pl, forum.variosystems.pl. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron należących do Docusoft Sp. z o.o.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów www, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszych serwisów. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Dane te nie są kojarzone z określonymi osobami przeglądającymi serwisy firmy Docusoft Sp. z o.o.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są w celu administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami firmy Docusoft Sp. o.o. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych Docusoft Sp. z o.o.

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach należących do Docusoft Sp. z o.o. nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników. Pliki Cookies wykorzystywane są do podtrzymania sesji między przeglądarką a serwerem (pliki Cookies usuwane są po zamknięciu przeglądarki) oraz do zapamiętania ostatniej wybranej wersji językowej serwisu.

Czym są pliki Cookies?

Cookies znacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

W jaki sposób można zarządzać plikami Cookies:

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Należy zwrócić uwagę, iż wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Rejestracji, Bezpieczeństwa, utrzymania Preferencji Użytkownika, utrudni korzystanie z witryn Docusoft Sp. z o.o., a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

W celu zarządzaniami ustawienia cookies należy wybrać z listy poniżej używaną przeglądarkę internetową i postępować zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia przenośne:

 

Odnośniki do innych stron

Serwisy należące do DocusoftSp. z o.o. zawierają odnośniki do innych stron www. Docusoft Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności ustaloną na nich. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW należących do Docusoft Sp. z o.o.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Potrzebujesz więcej informacji ?

Chętnie prześlemy Ci wiecej informacji, odpowiemy na pytania. Napisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji