e-faktura
Proces akceptacji kosztów to jeden z kluczowych procesów wymagających należytej kontroli i przewidywalności. Proces ten wpływa bowiem bezpośrednio na stan finansów firmy. Głównym z dokumentów na jakim skupiona jest uwaga procesu jest faktura kosztowa, finalnie przypisywana lub rozdzielana na centra kosztów. Dlatego też wskazane jest, by ściśle nadzorować proces obiegu faktur. System Vario umożliwia projektowanie, uruchamianie i nadzorowanie procesu obiegu dokumentów kosztowych, zapewniając jednocześnie ich płynny i przewidywalny obieg wraz z przekazem danych do systemów klasy ERP.
elektroniczne delegacje
System umożliwia wprowadzenie rozróżnienia dla delegacji krajowej i zagranicznej, w takim przypadku można uruchomić wariantową ścieżkę akceptacji np. do akceptacji Zarządu w przypadku delegacji zagranicznych. Proces rejestracji i rozliczenia Delegacji składa się z dwóch etapów:
  1. Zgłoszenie i akceptacja wniosku o wyjazd na Delegację
  2. Rozliczenie Delegacji
elektroniczny obieg faktur
Aby opanować obszar związany z zamawianiem materiałów, sprzętów, narzędzi i innych pozycji będących przedmiotem działalności firmy warto wprowadzić systemową rejestrację wniosków o Zapotrzebowanie materiałowe. Jeśli do rejestracji włączymy jeszcze proces obiegu akceptacji, to zyskamy informację ilościowo wartościową o planowanych wydatkach z podziałem na stanowiska kosztów lub prowadzone projekty, czy inne przedsięwzięcia rejestrowane również w systemie.
realizacja budżetu
Oprogramowanie Vario posiada obszar pracy z obiektami zadaniowymi, których zaawansowaną postacią są projekty realizacyjne. Ich kluczowym składnikiem jest budżet projektu, który wyznacza ramy finansowe jego realizacji. Standardowo główne parametry budżetu to osie przychodowa i kosztowa projektu. Realizacja projektu jest odzwierciedlana w obszarze danych realizacyjnych budżetu. W zakresie tych parametrów reprezentowane są adekwatnie do budżetu zrealizowane przychody oraz poniesione koszty.
mapowanie procesów biznesowych
W Systemie Vario można tworzyć, rejestrować Umowy, które mają skonfigurowany diagram procesu akceptacji. Umowę można tworzyć z wzorców dostępnych w systemie lub rejestrować Umowy otrzymane od kontrahentów. Umowa może mieć swoją strukturę, czyli może się składać z innych dokumentów skojarzonych z Umową np. Aneks do Umowy, załączniki, protokoły. Dokumenty te mogą być dołączane do Umowy w trakcie procesu. Mogą być składnikami Umowy lub znajdować się w zawartości Umowy
e-obieg
Oprogramowanie Vario posiada obszar pracy z obiektami zadaniowymi, których zaawansowaną postacią są projekty realizacyjne. Ich kluczowym składnikiem jest budżet projektu, który wyznacza ramy finansowe jego realizacji. Standardowo główne parametry budżetu to osie przychodowa i kosztowa projektu. Realizacja projektu jest odzwierciedlana w obszarze danych realizacyjnych budżetu. W zakresie tych parametrów reprezentowane są adekwatnie do budżetu zrealizowane przychody oraz poniesione koszty. 
obieg reklamacji
Celem procesu rejestracji Reklamacji jest obsługa zgłoszeń reklamacyjnych klientów, a także usprawnienie procesu weryfikacji zasadności reklamacji i niezwłoczne informowanie klienta o toczących się działaniach zmierzających do wyjaśnienia zgłoszonych problemów.
system do ofertowania
Oferta może być tworzona na podstawie wzorców dostępnych w systemie. Może również zostać utworzona do Zapytania ofertowego lub do korespondencji, która dotarła wraz zapytaniem do użytkownika np. w dziale handlowym. Z Ofertą mogą być powiązane inne dokumenty. Można także skorzystać z powiązania z arkuszami kalkulacyjnymi (np. w Excel) i wymieniać dane. Można w procesie uwzględnić ścieżkę negocjacji z klientem, a także zarejestrować przyczyny odrzucenia oferty. Wszystkie informacje na temat Ofert można przeglądać w rejestrze ofert zgodnie z uprawnieniami właścicielskimi oraz wynikającymi z uczestnictwa w procesie akceptacji.
karta urlopowa
Przykład procesu obiegu wniosku urlopowego w systemie VARIO inicjowany jest poprzez rejestrację Karty Urlopowej wypełnionej przez Pracownika lub osobę wyznaczoną do wypełniania Kart Urlopowych (w przypadku urlopów na żądanie). W przypadku, gdy Karta Urlopowa wypełniana jest na rzecz innego Pracownika, Pracownik ten otrzymuje powiadomienie o zgłoszonym urlopie.
system zgłoszeń serwisowych
System Vario umożliwia rejestrację zgłoszeń serwisowych, które mogą napływać w różny sposób: zgłoszenie telefoniczne, osobiste przekazanie danych, zgłoszenie mailowe, dokument tradycyjny (papierowy). Dla zgłoszeń email dostępny jest formularz zgłoszenia w postaci pliku PDF. Klient może wypełnić taki formularz i przesłać go na dany adres email. System Vario odczyta dane z formularza i na ich podstawie automatycznie uzupełni dane rejestrowanego zgłoszenia serwisowego. 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisach internetowych Docusoft Sp. z o.o.

Docusoft Sp. z o.o. przywiązuje swoistą wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenach docusoft.pl, variosystems.pl, forum.variosystems.pl. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron należących do Docusoft Sp. z o.o.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów www, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszych serwisów. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Dane te nie są kojarzone z określonymi osobami przeglądającymi serwisy firmy Docusoft Sp. z o.o.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są w celu administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami firmy Docusoft Sp. o.o. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych Docusoft Sp. z o.o.

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach należących do Docusoft Sp. z o.o. nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników. Pliki Cookies wykorzystywane są do podtrzymania sesji między przeglądarką a serwerem (pliki Cookies usuwane są po zamknięciu przeglądarki) oraz do zapamiętania ostatniej wybranej wersji językowej serwisu.

Czym są pliki Cookies?

Cookies znacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

W jaki sposób można zarządzać plikami Cookies:

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Należy zwrócić uwagę, iż wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Rejestracji, Bezpieczeństwa, utrzymania Preferencji Użytkownika, utrudni korzystanie z witryn Docusoft Sp. z o.o., a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

W celu zarządzaniami ustawienia cookies należy wybrać z listy poniżej używaną przeglądarkę internetową i postępować zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia przenośne:

 

Odnośniki do innych stron

Serwisy należące do DocusoftSp. z o.o. zawierają odnośniki do innych stron www. Docusoft Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności ustaloną na nich. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW należących do Docusoft Sp. z o.o.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Potrzebujesz więcej informacji ?

Chętnie prześlemy Ci wiecej informacji, odpowiemy na pytania. Napisz do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji